Absorbine UltraShield Fluespray - 947ml

  479,-

Produktbeskrivelse

Absorbine UltraShield Fluespray til hest 947ml

UltraShield fluespray sørger for den ultiate beskyttelsen mot insekter for din hest. Den holder borte fluer, mygg, og knott på hestene opptil fem dager.

UltraShield kan brukes på hester og ponnier, og i stallen og boksen. Kan også brukes på hunder. 

Les mer om karensoversikt og annen info på tilleggsinformasjon. 

 • Tilleggsinformasjon
  Art. nr: 222020-heimer

  Karensoversikt.

  Absorbine UltraShield er et av de mest effektive og solgte produktene i Norge, og resten av verden for beskyttelse mot insekter.

  All innførsel av innsektsmidler i Norge reguleres av Miljødirektoratet via Forskrift om Biocider. I tillegg skal slike produkter registreres i Produktregisteret og det skal utstedes sikkerhetsdatablader på norsk. Innsektsmidler skal også ha etikett med norsk tekst. Absorbine UltraShield innfrir alle disse kravene i henhold til norsk lov.

  I Forskrift om Biocider finnes en liste over aktive stoffer som er godkjent for bruk i innsektsmidler, og hvilke stoffer som ikke er det. Absorbine UltraShield inneholder en liten mengde Permetrin og dette aktive stoffet finnes ikke i noen av disse listene. Det er fordi EU ikke er ferdige med å vurdere Permetrin som et aktivt stoff til bruk i innsektsmidler.

  På bakgrunn av dette kan ikke Absorbine UltraShield markedsførers i Norge som et innsektsmiddel til bruk direkte på hest.

  For informasjon så selges og markedsføres Absorbine UltraShield i mange andre land som et innsektsmiddel til direkte bruk på hest og hund, eldre enn 12 uker. Absorbine UltraShield er i tillegg vannfast, gir beskyttelse mot skadelig sollys og er også effektiv mot flott.

  Det som er viktig å merke seg er at det fra vitenskapelige hold anbefales at alle innsektsmidler benyttes med forsiktighet og respekt, uansett merke eller innehold.

  Blir Absorbine UltraShield behandlet på samme måte, er dette et innsektsmiddel som er helt ufarlig for hest og mennesker. Store salg igjennom mange år bekrefter det.

  Innsekter kan skape stor irritasjon, noe som igjen kan gi utslag i form av infeksjoner og sykdom. Av den grunn er det svært viktig å gi våre firbeinte venner den beskyttelse de fortjener. 

  Pressemelding – Absorbine UltraShield

  All innførsel og salg av innsektsmidler i Norge reguleres av Miljødirektoratet via Forskrift om
  biocider. Slike produkter skal i tillegg registreres i Produktregisteret og det skal utstedes
  sikkerhetsdatablad på norsk.
  Det er også nedfelt i forskriftens kapitel 5 at alle biocidprodukter skal være merket med norsk
  tekst. (Absorbine UltraShield har etikett med norsk tekst).
  Absorbine UltraShield har deklarasjonsnr.312205 og vedlagt finner du gjeldene
  sikkerhetsdatablad på norsk.
  Informasjon vedr. registering av slike produkter finner du på pib.no og sikkerhetsdatablader
  på ecoonline.no. På disse sidene kan det gjøres søk via produktnavn og/eller
  virksomhet/firmanavn.
  Definisjonen på et biocid er:
  - et produkt som inneholder et eller flere aktive stoffer som gjør at produktet kan
  brukes til å forstyrre, uskadeliggjøre eller på noen annen måte forhindre virkningen
  av skadelige organismer.

  Biocider fordeles i 4 hovedgrupper:
  - desinfeksjonsmidler
  - konserveringsmidler
  - bekjempningsmidler mot skadedyr
  - andre biocidprodukter

  Absorbine UltraShield er klassifisert under hovedgruppe 3 og produktgruppe 18.
  - innsektsmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr
  I Forskrift om biocider finnes en liste over aktive stoffer som er godkjent for bruk til angitte
  produkter, og hvilke stoffer som ikke er det. Absorbine UltraShield inneholder en liten
  mengde med permetrin. Permetrin finnes ikke på noen av disse listene. Det er fordi EU ikke er
  ferdig med å vurdere permetrin som et aktivt stoff under produktgruppe 18.
  På bakgrunn av dette kan ikke Absorbine UltraShield markedsføres som innsektsmiddel til
  bruk direkte på hest. Av den grunn benyttes dagens etikett.
  Det er et faktum at Absorbine UltraShield er et at de mest verdsatte innsektsmiddel i vår
  bransje. Produktet har vært solgt i mange år, og i løpet av den tiden har vi kun positive
  tilbakemeldinger.
  Vi har merket oss at noen fremhever eller påstår at Absorbine UltraShield inneholder gift. Det
  er i den sammenheng svært viktig å definere ordet gift, og hvem eller hva dette er giftig for.
  I følge HelseNorge.no defineres alle innsektsmidler som gift, uansett innhold, dersom de
  benyttes på feil måte eller i overdrevet mengde.
  Permetrin har en nevrotoksisk effekt på innsekter, men ved forsvarlig bruk, helt ufarlig for
  mennesker og hester.
  Til sammenligning benyttes permetrin i produkter til mennesker ved behandling av f.eks.
  skabb eller hodelus. Slike produkter inneholder en høyere andel med permetrin,
  sammenlignet med Absorbine UltraShield. Slike produkter klassifiseres som legemiddel og
  ikke biocid.
  Vi har fra produsenten mottatt skriftlig melding om at Absorbine UltraShield ikke vil komme i
  konflikt med internasjonale dopingbestemmelser.
  Innsekter kan gi mye ubehag og irritasjoner. I tillegg kan innsekter frakte med seg infeksjoner
  og sykdom.
  Det er derfor viktig å kunne gi hester den beskyttelse de trenger under sommeren, men husk
  at det fra vitenskapelig hold anbefales at alle typer innsektsmidler benyttes med forsiktighet
  og respekt, uansett merke eller innhold.

  Med hilsen
  Industrivegen 1
  4344 Bryne, Norway.
  Tel.: +47 51 78 90 20
  Fax: +47 51 78 90 21
  E-mail: post@eldonor.no
  www.eldonor.no

  • NRYFmotiv: Nei
  • Second Image: no_selection
 • Produktomtaler
  Reviews